Látva az adó 1%-ok felajánlásának elmúlt éves adatait, köszönetünket szeretnénk e sorokban is kifejezni! Községünkben nagyon sokan támogatták az Alapítványt és éltek a rendelkezés lehetőségével, így részesévé válva a közös munkának

 

Köszönjük a közösség nevében!
 

Mindenkori célunk Hédervár évszázados értékeink megóvása.
Hédervár Templomaiért Alapítvány
Adószám: 19111706-1-08
Szívesen fogadjuk egyéb felajánlásaikat is.
Bankszámlaszám: 58600283-11080013

 

Köszönettel:

Antóni Istvánné tag, Hegedűs Imre alapító, Györkös István elnök, Dr. Vágyi Ferenc Róbert tikár, Dr. Galla Gábor tag, Mézes Attila tag, Molnár Lajos tag.