Ebben a tanévben nagy megtiszteltetés érte községünket. A Szigetközi Esperesi Kerület hittanversenyét a Hédervári Timaffy László Tagiskola rendezhette meg dr. Galla Gábor esperes úr védnöksége alatt. A versenyben 2 – 8. osztályos ügyes hittanosok vehettek részt.

       

        2016. február 27-én, szombaton reggel 9 órára érkeztek a versenyzők iskolánkba, hogy összemérjék tudásukat. Szigetköz szinte valamennyi települése képviseltette magát. Jöttek gyerekek Dunaszigetről, Kisbodakról, Püskiről, Dunaremetéről, Lipótról, Darnózseliről, Ásványráróról, Dunaszegről, Kisbajcsról, Nagybajcsról, Vámosszabadiról és Győr-Bácsáról. A vendéglátó Hédervári iskola 15 tanulója indult a versenyen.

        A bejelentett 129 diák helyett 94 tanulót láthattunk vendégül szüleikkel, hitoktatóikkal együtt. Rendezvényünket megtisztelte Csámpai Norbert atya, Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi, Szőgye, plébánosa, Dékány Ferenc atya, az Egyházmegye Katolikus Iskolai Főhatóság igazgatója, Ásványráró-Lipót plébánosa, valamint Fövényesiné Sághi Katalin tagintézmény-vezető. Rajta kívül még Sáling Györgyné Éva, Lipót, Ásványráró és Dunaszeg-Dunaszentpál hitoktatója és Seresné Domina Teréz hitoktató, az iskola magyar nyelv tanára volt segítségemre a verseny megszervezésében.

Az ünnepélyes megnyitó után a tanulók egy, a győri Egyházmegyei Hitoktatási Bizottság által összeállított feladatlap kitöltésével mutathatták meg felkészültségüket. Amíg a hitoktatók köztük a fent nem említett Stajrits Krisztina, Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi hitoktatója, az atyák, a tagintézmény-vezető asszony és tanár kollégák bevonásával javították a versenylapokat, a gyerekek a Lipóti Pékség által kínált tízórai után a Boldogasszony Kápolnába látogattak. Seresné Domina Teréz vezetésével megismerkedhettek Szigetköz egyik legrégebbi templomának, a Héderváry család temetőkápolnájának történetével, dallal köszöntötték a Lorettói kápolnában Szűz Máriát, és megcsodálhatták az Árpád-fát is.

A verseny zárásaként került sor az eredményhirdetésre. Évfolyamonként az első három helyezett juthat az április 9-én Győrben a Prohászka iskolában megrendezésre kerülő megyei döntőbe. Ők a helyezésüket tanúsító oklevél mellé kisebb tárgyi ajándékokat kaptak. De a verseny valamennyi résztvevője gazdag ajándékokkal térhetet haza. A Hédervár Templomaiért Alapítványtól szép kiadványokat kaptunk Hédervár nevezetességeiről és az alapítvány által a közelmúltban elvégzett felújítási munkálatokról. Az Egyházközség többféle Hédervári képeslappal ajándékozta meg a versenyzőket. A Rózsafüzér Társulat szép szentképeket adott a Fekete Máriáról és hátlapján egy Őt köszöntő hédervári énekkel. Köszönet az ajándékokért Györkös Istvánnak, a Hédervár Templomaiért Alapítvány elnökének és a Kuratórium tagjainak, Mézes Attilának, a Plébániai Tanácsadó Testület alelnökének és a Testület tagjainak, Sághi Gyuláné Marikának, a Rózsfűzér Társulat vezetőjének és valamennyi tagjának, így Gondár Józsefné Zsuzsinak is, aki a Kápolna-látogatásban volt segítségünkre.

A hédervári gyerekeket külön dicséret illeti szép szereplésükért. Bertalan Tamara első lett a 2. osztályosok versenyében. Erdős Cecília 3. osztályos és Hegyi Anasztázia 6. osztályos tanulóink az előkelő 3. helyet szerezték meg. Mindhárman ott lehetnek a megyei döntőn. Szépen szerepelt még Szilágyi Viola 4. osztályos diákunk, aki a 4. helyen, Bódis Bianka 5. osztályos tanulónk, aki a 6. helyen, Horváth Ádám a 4. osztályból a 9. helyen és Hincsics Attila a 6. osztályból a 8. helyen végzett. Bugár Tamara, Hegyi Annamária, Illés Lilla, Kiss Fruzsina, Nádasi Károly, Noszky Vivien és Szilágyi Sámuel 2. osztályos, valamint Mester Bálint 3. osztályos és Szédelyi Martina 5. osztályos tanulóink a középmezőnyben végeztek.  Valamennyi diákomnak szeretettel gratulálok, a továbbjutóknak eredményes felkészülést és további sikeres versenyzést kívánok!

Megköszönöm a Timaffy László Tagiskola intézmény-vezetőjének, Fövényesiné Sághi Katalinnak és kollégáinak, hogy nemcsak a helyszínt biztosították ehhez a minden résztvevő számára emlékezetes versenyhez, hanem a szervezésben és lebonyolításban is segítségemre voltak.

Bízom abban, hogy az iskola és az egyházi szervezetek idei példás összefogása, segítő együttműködése Héderváron hagyományt teremtett, s a következő években is mi adhatunk otthont ennek a rangos versenynek!   

                                                                                                                Bán Elvira hitoktató                       (Hédervár, Darnózseli, Dunasziget)