"A 25 éve alapított Hédervár Templomaiért Alapítvány hittel, felelősséggel és elkötelezettséggel végzi a gondjaira bízott építészeti, kultúrtörténeti és művészettörténeti örökség megóvását Héderváron. Áldozatos munkájuk eredményeként ebben az időszakban megújult a történelmi Boldogasszony-kápolna és Peregrinus kápolna, a Szent Mihály plébániatemplomot pedig építészeti megújítással sikerült helyreállítani. Magyarország Kormánya tevékenységük elismeréseként az Alapítványt 2014-ben Forster Gyula-emlékéremben részesítette.

Szívből gratulálok az Alapítvány értékmentő munkájához, melynek e Kiadvány méltó emléket állít!"

Széles Sándor
kormánymegbízott

 

 

A Hédervár Templomaiért Alapítvány önzetlen és elkötelezett munkája nyomán folyamatosan újulnak meg a település templomai, kápolnái és út menti keresztjei. Ennek kapcsán jutott megtisztelő osztályrészemül, hogy a művészettörténeti kutatómunka oldaláról támogathattam célkitűzéseiket. A 2000-es évek legelején kaptam felkérést az Alapítványtól, hogy egy pályázathoz kapcsolódóan készítsem el a plébániatemplom építészettörténeti bemutatását, művészi értékeinek leltárát. A rutin jellegű munka azonban hamarosan új fordulatot vett, amikor rácsodálkozhattam a hédervári szakrális emlékek sokaságára és a történeti források – nyugodtan mondhatjuk minden túlzás nélkül – páratlan gazdagságára. Az esztergomi Prímási Levéltár iratanyaga, az egyházlátogatási jegyzőkönyvek hiánytalan sorozata, és a plébánián megőrzött Historia Domus, számadáskönyvek illetve más dokumentumok hatalmas lehetőséget rejtettek. Általuk olyan részletességgel és mélységgel lehetett bemutatni Hédervár egyházi emlékeinek több, mint félezer évet átfogó történetét, amely térségünkben igazán párját ritkítja. És rajtuk keresztül Hédervár egykori lakóinak, földesurainak életébe, mindennapjaikba és ünnepeikbe is bepillantást nyerhettünk.

Számomra külön emlékezetessé tette e kutató- és feldolgozó munkát, hogy itt próbálhattam ki azt a komplex megközelítést, amely a szakrális emlékek elszigetelt elemzése helyett a település egészében helyezte el azokat és kívánta időbeli átalakulásukat társadalomtörténeti kontextusba helyezni. A szakrális topográfia Hédervárott tesztelt metodikáját azután a későbbiek során másutt is sikerrel alkalmazhattam.

A Szigetköz gazdag kulturális értékekben, ám Hédervárt kitüntetett hely illeti meg. A Hédervár Templomaiért Alapítvány célkitűzései és munkája révén eddig is sokat tett azért, hogy ezeket a kulturális kincseket megóvja és megújítsa. Köszönet lelkesedésükért és elhivatottságukért!

 Székely Zoltán művészettörténész
múzeumigazgató

 

 

 

Kedves Olvasók!

Nagy szeretettel ajánlom figyelmükbe a Hédervár Templomaiért Alapítvány ezen kiadványát! Nemcsak azért, mert a Szigetköz legszebb gyöngyszemeit láthatják benne, hanem azért is, mert hitet meríthetnek belőle. Hitet abban, hogy a XXI. században is élnek olyan emberek a közvetlen környezetünkben, akiknek fontos a helyi értékek megőrzése, és akik önzetlenül dolgoznak ezen értékek megmentéséért! Ezek az emberek nemcsak nyomot hagynak maguk után, hanem munkájukkal közösséget is kovácsolnak. Templomunk környezetének megszépítése érdekében az egész falu megmozdult, és segített. A pályázatok segítségével pedig olyan szakemberek munkáját tudtuk megfizetni, akik értő módon nyúltak a több száz éves értékekhez, és újabb több száz évre gondoskodtak az állagmegóvásukról. Mindezért szeretnék köszönetet mondani az alapítvány elnökének, Györkös Istvánnak, és mindazoknak, akik segítik az alapítvány munkáját! Remélem a jövőben még sok értékünk megújulhat, megszépülhet munkájuk nyomán!

Üdvözlettel:

Szabóné Németh Ágnes
Hédervár Község polgármestere