A Hédervári Római Katolikus Egyházközség történelmi pecsétjében található egy 1031-es évszám, mely mutatja első királyunk, Szent István parancsához híven, hogy kilenc másik településsel együtt, ekkor emeltek imahelyet községünkben.

A Hédervári Római Katolikus Egyházközség történelmi pecsétjében található egy 1031-es évszám, mely mutatja első királyunk, Szent István parancsához híven, hogy kilenc másik településsel együtt, ekkor emeltek imahelyet községünkben.

Ez bizonyítja, hogy az Egyházközség 982 éve töretlenül végzi munkáját, támogatva és erősítve a vallás gyakorlását. Vallás mindig volt és mindig lesz.

Az emberi lélek a vallásban találja meg hitét, reményét.  A hit megtanít szeretni, lendületet ad a léleknek, erőt az akaratnak.

 Így van ez ma is, a jelen kor lehetőségeit megragadva minden erőnkkel azon munkálkodunk, hogy Hédervár ősi értékeit megőrizzük az utókor számára.

A Hédervári Baráti Kör és a Hédervár Templomaiért Alapítvány segítségével az Egyházközség az 1990-es években elvégeztette a templom külső-belső restaurálását. A falu lakói és az elszármazottak adományokkal, jelentős társadalmi munkával, ingyenes szakmunkával támogatták a felújítást.

Az Egyházközség és az Alapítvány pályázatai révén a Szent Mihály plébánia templom azóta is szépül, gyarapodik.

Egyházközség egyházi vezetője: Dr. Galla Gábor

Világi vezetője: Mézes Attila

Képviselő testület tagjai: Antóni Istvánné, Beke Péter, Erdős István, Füredi Károly, Györkös István, Hegedűs Imre, Hegyi Károly, Kiss Antal,  Kiss Mihály, Molnár Lajos, Miksó István , Nagy Frigyes, Nádasi István, Seresné Domina Teréz, Soós Erzsébet,  Soós Géza, Soósné Dr. Erdős Violetta, Tóth Attila és Dr. Vágyi Ferenc Róbert.