Hédervár Szigetköz ékköve, s nem sok nemesebb cél van annál, mint értékeinek őrzése, épített örökségeinek óvása. A Hédervár Templomaiért Alapítvány éppen ezt a nemes célt vállalta, amikor a plébánia és a Boldogasszony kápolna felújítását tűzte ki céljául huszonöt évvel ezelőtt. Céljai bővültek a 2009 szeptemberében megújult vezetőség irányításával, s elmondható, hogy az alapítvány a falu közösségi életében is egyre nagyobb szerepet vállal, kulturális rendezvényeket szervez.   Kezdeményezi a Peregrinus kápolna felújítását, a település területén található kőkeresztek, emlékhelyek  állagának, állapotának megőrzésén munkálkodik.

E nemes célok mellé állni nem csak szívbéli feladat, de kötelesség is, s az alapítványt e célok elérésében, további értékteremtő munkájában támogatom.

Dr. Nagy István Agrárminiszter, Országgyűlési képviselő